AKTUALU

Birželio 1 d. pakartotonis SB „Edelveisas” susirinkimas

2024-05-28
/ / /
Comments Closed

Nesusirinkus susirinkimo kvorumui, skelbiame pakaratotonį narių susirinkimą, kuris vyks 2024 m. birželio 1 d., šeštadienį, 11 val..

Susirinkimo data ir laikas:  2024 m. gegužes 25 d., 11.00 val
Susirinkimo vieta: Edelveiso 1-oji g. 30, Pakonys, Vilniaus r.
Susirinkimo darbotvarkė:

 1. Naujų narių priėmimas,
 2. SB „Edelveisas“ pirmininko ataskaita už 2023 m. ir jos tvirtinimas
 3. SB „Edelveisas“ buhalterio ataskaita už 2023 m. ir jos tvirtinimas
 4. Kiti klausimai

Siūlomų sprendimo projektai:

 1. Siūloma priimti naujus narius
 2. Patvirtinti SB „Edelveisas“ pirmininko ataskaitą už 2023 m.
 3. Patvirtinti SB „Edelveisas“ revizijos komisijos ataskaitą už 2023 m.
 4. Patvirtinti SB „Edelveisas“ buhalterio ataskaitą už 2023 m.

Kviečiame aktyviai dalyvauti susirinkime. Jei paskirtą dieną susirinkime sudalyvauti negalėsite, jūs galite iš anksto  pareikšti savo nuomonę balsuojant raštu. Apie savo sprendimą balsuoti raštu Bendrijos nariai turi informuoti SB „Edelveisas“ valdybos pirmininka Vitalij Stefanovič (tel. 8 686 89061) ne vėliau kaip prieš 2 dienas iki susirinkimo pradžios (t.y. iki 2024 m. gegužes 23 d., imtinai).

Susirinkimas vyks, jeigu susirinks daugiau kaip 1/2 SB „Edelveisas“ bendrijos narių (pagal SDĮ Str. Nr. 16, p. 10). Nesusirinkus reikalingam narių skaičiui, susirinkimas bus paskelbtas neįvykusiu. Pakartotinis SB „Edelveisas“ visuotinis narių susirinkimas bus sušauktas  2024 m. birželio 1 d., 11.00 val., adresu Edelveiso 1-oji g. 30, Pakonys, Vilniaus r.

Read More

SB „EDELVEISAS“ VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

2024-05-25
/ / /
Comments Closed

Susirinkimo data ir laikas:  2024 m. gegužes 25 d., 11.00 val
Susirinkimo vieta: Edelveiso 1-oji g. 30, Pakonys, Vilniaus r.
Susirinkimo darbotvarkė:

 1. Naujų narių priėmimas,
 2. SB „Edelveisas“ pirmininko ataskaita už 2023 m. ir jos tvirtinimas
 3. SB „Edelveisas“ buhalterio ataskaita už 2023 m. ir jos tvirtinimas
 4. Kiti klausimai

Siūlomų sprendimo projektai:

 1. Siūloma priimti naujus narius
 2. Patvirtinti SB „Edelveisas“ pirmininko ataskaitą už 2023 m.
 3. Patvirtinti SB „Edelveisas“ revizijos komisijos ataskaitą už 2023 m.
 4. Patvirtinti SB „Edelveisas“ buhalterio ataskaitą už 2023 m.

Kviečiame aktyviai dalyvauti susirinkime. Jei paskirtą dieną susirinkime sudalyvauti negalėsite, jūs galite iš anksto  pareikšti savo nuomonę balsuojant raštu. Apie savo sprendimą balsuoti raštu Bendrijos nariai turi informuoti SB „Edelveisas“ valdybos pirmininka Vitalij Stefanovič (tel. 8 686 89061) ne vėliau kaip prieš 2 dienas iki susirinkimo pradžios (t.y. iki 2024 m. gegužes 23 d., imtinai).

Susirinkimas vyks, jeigu susirinks daugiau kaip 1/2 SB „Edelveisas“ bendrijos narių (pagal SDĮ Str. Nr. 16, p. 10). Nesusirinkus reikalingam narių skaičiui, susirinkimas bus paskelbtas neįvykusiu. Pakartotinis SB „Edelveisas“ visuotinis narių susirinkimas bus sušauktas  2024 m. birželio 1 d., 11.00 val., adresu Edelveiso 1-oji g. 30, Pakonys, Vilniaus r.

Read More

SB „EDELVEISAS“ VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

2022-05-24
/ / /
Comments Closed

Susirinkimo data ir laikas:  2022 m. birželio 11 d., 11.00 val
Susirinkimo vieta: Edelveiso 1-oji g. 30, Pakonys, Vilniaus r.
Susirinkimo darbotvarkė:

 1. Naujų narių priėmimas, Nario mokesčio patvirtinimas
 2. SB „Edelveisas“ pirmininko ataskaita už 2021 ir jos tvirtinimas
 3. SB „Edelveisas“ buhalterio ataskaita už 2021 ir jos tvirtinimas
 4. Bendrijos valdybos ir valdybos pirmininko rinkimai
 5. Revizijos komisijos ir pirmininko rinkimai
 6. Kiti klausimai

Siūlomų sprendimo projektai:

 1. Siūloma priimti naujus narius
 2. Patvirtinti SB „Edelveisas“ pirmininko ataskaitą už 2021 m.
 3. Patvirtinti SB „Edelveisas“ buhalterio ataskaitą už 2021 m.
 4. Siūlomi kandidatai į SB „Edelveisas“ valdybos narius: V. Stefanovič, R. Šapko, B. Buinevič, V. Radzevičius, E. Lasinskas.
  Siūlomas Valdybos pirmininko kandidatas V. Stefanovič.
 5. Siūlomi Revizijos komisijos narių kandidatai: M. Talutienė, M. Žalkauskienė, A. Kazlauskas.

Kviečiame aktyviai dalyvauti susirinkime. Jei paskirtą dieną susirinkime dalyvauti negalėsite, jūs galite iš anksto  pareikšti savo nuomonę balsuojant raštu. Apie savo sprendimą balsuoti raštu Bendrijos nariai turi informuoti SB „Edelveisas“ valdybos pirmininka Vitalij Stefanovič (tel. 8 686 89061) ne vėliau kaip prieš 2 dienas iki susirinkimo pradžios (t.y. iki 2022 m. birželio 09 d., imtinai).

Susirinkimas vyks, jeigu susirinks daugiau kaip 1/2 SB „Edelveisas“ bendrijos narių (pagal SDĮ Str. Nr. 16, p. 10). Nesusirinkus reikalingam narių skaičiui, susirinkimas bus paskelbtas neįvykusiu. Pakartotinis SB „Edelveisas“ visuotinis narių susirinkimas bus sušauktas  2022 m. liepos 02 d., 11.00 val., adresu Edelveiso 1-oji g. 30, Pakonys, Vilniaus r.

SB „Edelveisas“ valdyba
www.sbedelveisas.lt
2022 m. gegužes 24 d.

Read More

SB „EDELVEISAS“ VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

2019-08-11
/ / /
Comments Closed

Susirinkimo data ir laikas:  2019 m. rugsėjo 07 d., 11.00 val
Susirinkimo vieta: Edelveiso 1-oji g. 30, Pakonys, Vilniaus r.
Susirinkimo darbotvarkė:

 1. Naujų narių priėmimas, Nario mokesčio patvirtinimas
 2. SB „Edelveisas“ pirmininko ataskaita už 2018 m. ir jos tvirtinimas
 3. SB „Edelveisas“ buhalterio ataskaita už 2018 m. ir jos tvirtinimas
 4. SB „Edelveisas“ revizijos komisijos ataskaita už 2018 m. ir jos tvirtinimas
 5. Bendrijos valdybos ir valdybos pirmininko rinkimai
 6. Revizijos komisijos ir pirmininko rinkimai
 7. Kiti klausimai

Siūlomų sprendimo projektai:

 1. Siūloma priimti naujus narius
 2. Patvirtinti SB „Edelveisas“ pirmininko ataskaitą už 2018 m.
 3. Patvirtinti SB „Edelveisas“ revizijos komisijos ataskaitą už 2018 m.
 4. Patvirtinti SB „Edelveisas“ buhalterio ataskaitą už 2018 m.
 5. Siūlomi kandidatai į SB „Edelveisas“ valdybos narius ir valdybos pirmininką.
 6. Siūlomi Revizijos komisijos narių kandidatai.

Kviečiame aktyviai dalyvauti susirinkime. Jei paskirtą dieną susirinkime sudalyvauti negalėsite, jūs galite iš anksto  pareikšti savo nuomonę balsuojant raštu (2019-09-07 Balsavimo_biuletenis). Apie savo sprendimą balsuoti raštu Bendrijos nariai turi informuoti SB „Edelveisas“ valdybos pirmininka Vitalij Stefanovič (tel. 8 686 89061) ne vėliau kaip prieš 2 dienas iki susirinkimo pradžios (t.y. iki 2019 m. rugsėjo 05 d., imtinai).

Susirinkimas vyks, jeigu susirinks daugiau kaip 1/2 SB „Edelveisas“ bendrijos narių (pagal SDĮ Str. Nr. 16, p. 10). Nesusirinkus reikalingam narių skaičiui, susirinkimas bus paskelbtas neįvykusiu. Pakartotinis SB „Edelveisas“ visuotinis narių susirinkimas bus sušauktas  2019 m. rugsėjo 21 d., 11.00 val., adresu Edelveiso 1-oji g. 30, Pakonys, Vilniaus r.

 

SB „Edelveisas“ valdyba
www.sbedelveisas.lt
2019 m. rugpjūčio 09 d.

Read More

SB „EDELVEISAS“ VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

2018-05-26
/ / /
Comments Closed

Susirinkimo data ir laikas:  2018 m. gegužės 26 d., 11.00 val.
Susirinkimo vieta: Edelveiso 1-oji g. 30, Pakonys, Vilniaus r.

Susirinkimo iniciatorius: SB „Edelveisas“ valdyba
Susirinkimo darbotvarkė:

 1. SB „Edelveisas“ pagrindinių dokumentų ir buveinės adreso pakeitimas:
  • SB „Edelveisas“ buveinės adreso pakeitimas
  • SB „Edelveisas“ įstatų pakeitimas
  • SB „Edelveisas“ valdybos darbo reglamento pakeitimas
  • SB „Edelveisas“ revizijos komisijos darbo reglamento pakeitimas
  • SB „Edelveisas“ vidaus tvarkos taisyklių pakeitimas
 2. SB „Edelveisas“ pirmininko informacija apie UAB Geovisata atliktų darbų apmokėjimą, nors išlaidos nebuvo patvirtintos Visuotinio Bendrijos narių susirinkime. Spręsti dėl pinigų išieškojimo galimybės regreso tvarka iš buvusio SB pirmininko S.M. ir išlaidų teismo procesui patvirtinimui.
 3. Svarstyti prašymą Vilniaus raj. savivaldybei dėl galimybes apribotų sunkiasvorių mašinų važiavimą Edelveiso 1-oj ir 2-oj gatvėse ir kelio ženklo „Gyvenamoji zona“ pastatymo.
 4. Kiti klausimai.

 

Siūlomų sprendimo projektai:

 1. SB „Edelveisas“ pagrindinių dokumentų ir buveinės adreso pakeitimas
  • Pritarti SB „Edelveisas“ buveinės adreso pakeitimui į : Pakonių k. Sudervės sen. Vilniaus raj.
  • Pritarti SB „Edelveisas“ įstatų pakeitimui
  • Pritarti SB „Edelveisas“ valdybos darbo reglamento pakeitimui
  • Pritarti SB „Edelveisas“ revizijos komisijos darbo reglamento pakeitimui
  • Pritarti SB „Edelveisas“ vidaus tvarkos taisyklių pakeitimui
 2. Pritarti kreipimui į „Sodai“ teisininkus dėl galimybės išieškoti regreso tvarka patirtus, nesuderintus išlaidos iš buvusio pirmininko S.M.

2.1           Pritarti išlaidų teismo procesui skirimui. Išlaidų suma bus aptarta susirinkime.

 1. Pritarti prašymo pateikimui Vilniaus raj. savivaldybei dėl galimybes apriboti sunkiasvorių mašinų važiavimą Edelveiso 1-oj ir 2-oj gatvėse ir kelio ženklo „Gyvenamoji zona“.

 

Kviečiame aktyviai dalyvauti susirinkime. Jei paskirtą dieną susirinkime sudalyvauti negalėsite, jūs galite iš anksto  pareikšti savo nuomonę balsuojant raštu. Apie savo sprendimą balsuoti raštu Bendrijos nariai turi informuoti SB „Edelveisas“ pirmininką Vitalij Stefanovič (tel. 8 686 89061) ne vėliau kaip prieš 2 dienas iki susirinkimo pradžios (t.y. iki 2018 m. gegužės 24 d., imtinai).

 

Susirinkimas vyks, jeigu susirinks daugiau kaip 1/2 SB „Edelveisas“ bendrijos narių (pagal SDĮ Str. Nr. 16, p. 10). Nesusirinkus reikalingam narių skaičiui, susirinkimas bus paskelbtas neįvykusiu.

Pakartotinis SB „Edelveisas“ visuotinis narių susirinkimas bus sušauktas  2018 m. birželio 02d., 11.00 val., adresu Edelveiso 1-oji g. 30, Pakonys, Vilniaus r.

SB „Edelveisas“ valdyba

www.sbedelveisas.lt

2018 m. gegužės 7 d.

Read More

SB „EDELVEISAS“ VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

2017-08-27
/ / /
Comments Closed

SB „EDELVEISAS“ VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

Susirinkimo data ir laikas:  2017 m. rugsėjo 09 d., 11.00 val.
Susirinkimo vieta: Edelveiso 1-oji g. 30, Pakonys, Vilniaus r.

Susirinkimo iniciatorius: SB „Edelveisas“ valdyba
Susirinkimo darbotvarkė:

 1. SB „Edelveisas“ pirmininko ataskaita už 2016 m. ir jos tvirtinimas
 2. SB „Edelveisas“ revizijos komisijos ataskaita už 2016 m. ir jos tvirtinimas
 3. Buhalterio ataskaita už 2016 m. ir jos tvirtinimas
 4. SB „Edelveisas“ pagrindinių dokumentų ir buveinės adreso pakeitimas:
 5. Kiti klausimai.

Siūlomų sprendimo projektai:

 1. Patvirtinti SB „Edelveisas“ pirmininko ataskaitą už 2016 m.
 2. Patvirtinti SB „Edelveisas“ revizijos komisijos ataskaitą už 2016 m.
 3. Patvirtinti buhalterio ataskaita už 2016 m.
 4. SB „Edelveisas“ pagrindinių dokumentų ir buveinės adreso pakeitimas
  • Pritarti SB „Edelveisas“ buveinės adreso pakeitimui į : Pakonių k. Sudervės sen. Vilniaus raj.
  • Pritarti SB „Edelveisas“ įstatų pakeitimui
  • Pritarti SB „Edelveisas“ valdybos darbo reglamento pakeitimui
  • Pritarti SB „Edelveisas“ revizijos komisijos darbo reglamento pakeitimui
  • Pritarti SB „Edelveisas“ vidaus tvarkos taisyklių pakeitimui

Kviečiame aktyviai dalyvauti susirinkime. Jei paskirtą dieną susirinkime sudalyvauti negalėsite, jūs galite iš anksto  pareikšti savo nuomonę balsuojant raštu. Apie savo sprendimą balsuoti raštu Bendrijos nariai turi informuoti SB „Edelveisas“ pirmininką Vitalij Stefanovič (tel. 8 686 89061) ne vėliau kaip prieš 2 dienas iki susirinkimo pradžios (t.y. iki 2017 m. rugsėjo 07 d., imtinai).

Susirinkimas vyks, jeigu susirinks daugiau kaip 1/2 SB „Edelveisas“ bendrijos narių (pagal SDĮ Str. Nr. 16, p. 10). Nesusirinkus reikalingam narių skaičiui, susirinkimas bus paskelbtas neįvykusiu.

Pakartotinis SB „Edelveisas“ visuotinis narių susirinkimas bus sušauktas  2017 m. rugsėjo 16d., 11.00 val., adresu Edelveiso 1-oji g. 30, Pakonys, Vilniaus r.

Balsavimo biuletenis

SB „Edelveisas“ valdyba
www.sbedelveisas.lt
2017 m. rugpjūčio 23 d.

Read More

Informaciją apie stambiagabaričių atliekų išvežimą – gegužės 29 d.

2017-05-27
/ / /
Comments Closed

Informuojame, kad UAB “Nemenčinės komunalininkas” gegužės mėnesio 29 dieną Sudervės seniūnijoje vykdys didelio gabarito ir pavojingų atliekų surinkimą iš gyventojų apvažiavimo būdu.

Stambiagabaritėmis atliekomis laikomi:
-seni baldai ir rakandai (stalai, lovos, čiužiniai, kėdės, komodos ir t.t.)
buityje susidarančios pavojingos atliekos – namų ūkyje susidarančios negamybinės atliekos:

 • -galvaniniai elementai,
 • -akumuliatoriai,
 • -buitinės chemijos produktai,
 • -lakų, dažų, skiediklių atliekos.

Stambiagabaričių ir pavojingų atliekų surinkimo vietos Sudervės seniūnijoje:

 1. Grikienių kaimas, Riešės 8-oji gatvė (prie konteinerių)
 2. Sudervės kaimas, Vilniaus g. 25 prie konteinerių esančių šalia seniūnijos pastato
 3. Pakonių k., Edelveiso-Vilties gatvių sankryža (prie konteinerių)
 4. Pakonių k., Pakonių-Alyvų gatvių sankryža (prie konteinerinės aikštelės)
 5. Pakonių k., Pakonių-Rastinėnų gatvių sankryža (prie konteinerinės aikštelės)
 6. Rastinėnų kaimas, Kaštonų gatvė (prie konteinerinės aikštelės)
 7. Rastinėnų kaimas, Mėtų 6-oji-Mėtų 5-oji gatvių sankryža (prie konteinerinės aikštelės)
 8. Rastinėnų kaimas, Rastinėnų –Kasmiškių gatvių sankryža (prie konteinerių netoli Rastinėnų kultūros centro pastato)
 9. Rastinėnų kaimas, SB „Vilma“, Sodų gatvė (prie konteinerių).
 10. Sodininkų bendrija „Kalorija” – prie pagrindinių konteinerių (Kalorijos 1-oji / Kalorijos 3-oji gatvių sankryža)

 

Read More

Visuotinis narių susirinkimas, gegužės 20 d. 11 val. – ĮVYKO

2017-05-07
/ / /
Comments Closed

DĖMESIO! SB „EDELVEISAS“ VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

Susirinkimo data ir laikas:  2017 m. gegužės 20 d., 11.00 val.
Susirinkimo vieta: Edelveiso 1-oji g. 30, Pakonys, Vilniaus r.
Susirinkimo darbotvarkė:

 1. Informacija apie dokumentų ir antspaudo atsiėmimą iš S. Majevskio
 2. Naujų dokumentų projektų aptarimas (bus pateikta tik projektas, balsavimo nebus):
  • SB „Edelveisas “ įstatai
  • SB „Edelveisas“ valdybos darbo reglamentas
  • SB „Edelveisas“ revizijos komisijos darbo reglamentas
  • SB „Edelveisas“ vidaus tvarkos taisyklės
  • SB „Edelveisas“ narių knyga
 3. Dėl turto ir dokumentacijos inventorizacijos
 4. Naujų narių priėmimas
 5. Informacija dėl kelių privatizavimo
 6. Informacija dėl atliekų rūšiavimo konteinerių
 7. Kiti klausimai

Susirinkimas vyks, jeigu susirinks daugiau kaip 1/2 SB „Edelveisas“ bendrijos narių (pagal SDĮ Str. Nr. 16, p. 10). Nesusirinkus reikalingam narių skaičiui, susirinkimas bus paskelbtas neįvykusiu. Pakartotinis SB „Edelveisas“ visuotinis narių susirinkimas bus sušauktas  2016 m. gegužės 27 d., 11.00 val., adresu Edelveiso 1-oji g. 30, Pakonys, Vilniaus r.

SB „Edelveisas“ valdyba
www.sbedelveisas.lt
2017 m. gegužės 07 d.

Read More

2016 m. rugsėjo 17 d. SB „Edelveisas” susirinkimo protokolas ir VĮ „Registro centras” registracijos išrašas

2016-10-10
/ / /
Comments Closed

2016 m. rugsėjo 17 d. įvyko Neeilinis SB „Edelveisas” susirinkimas, organizuotas Iniciatyvinės grupės sprendimu. Šio susirinkimo priežastys buvo nurodytos kituose pranešimuose.

2016-09-17 Neeilinio SB Edelveisas susirinkimo protokolas

Susirinkimo protokolas bei kiti reikalingi dokumentai pateikti VĮ „Registro centrui” įregistruoti naujai išrinktą valdybą bei valdybos pirmininką. 2016 spalio 04 d. VĮ „Registrų centras” užregistravo SB „Edelveisas” pakeitimus.

2016-10-04 VĮ REGISTRŲ CENTRAS Išrašas

Taigi, šiuo metu galiojanti SB „Edelveisas” valdyba:

 • V. Stefanovič – Valdybos pirmininkas (kont. tel. 8 686 89061)
 • E. Žakienė
 • E. Lasinskas
 • I. Zubienė
 • R. Rimkus

SB „Edelveisas” buhalterė V. Bertulienė (kont. tel. 8 686 74116)

Read More

Neeilinis SB „Edelveisas“ Visuotinis narių susirinkimas, susirinkimo data: 2016 m. rugsėjo 17 d. 11 val. ĮVYKO.

2016-09-17
/ / /
Comments Closed

Iniciatyvinės grupės sprendimu šaukiamas SB „EDELVEISAS“ VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS.

Susirinkimo data ir laikas:  2016 m. rugsėjo 17 d., 11.00 val.
Susirinkimo vieta: Edelveiso 1-oji g. 30, Pakonys, Vilniaus r.
Susirinkimo darbotvarkė:

 1. Naujų narių priėmimas, Nario mokesčio patvirtinimas
 2. Bendrijos valdybos ir valdybos pirmininko rinkimai
 3. Revizijos komisijos ir pirmininko rinkimai
 4. Priimti sprendimą pakeisti bendrijos įstatus bei pritarti šių dokumentų parengimui išlaidoms

Kviečiame aktyviai dalyvauti susirinkime ir nelikti abejingais šiai dienai SB „Edelveisas“ svarbiausiems klausimams.

Jei paskirtą dieną susirinkime sudalyvauti negalėsite, jūs galite iš anksto  pareikšti savo nuomonę balsuojant raštu. Apie savo sprendimą balsuoti raštu Bendrijos nariai turi informuoti SB „Edelveisas“ Iniciatyvinės grupės atstovą Vitalij Stefanovič (tel. 8 686 89061, Edelveiso 1-oji g. 30, Pakonys) ne vėliau kaip prieš 2 dienas iki susirinkimo pradžios (t.y. iki 2016 m. rugsėjo 14 d., imtinai).

SVARBU! Susirinkimas vyks, jeigu susirinks daugiau kaip 1/2 SB „Edelveisas“ bendrijos narių (pagal SDĮ Str. Nr. 16, p. 10). Nesusirinkus reikalingam skaičiui narių susirinkimas bus paskelbtas neįvykusiu. Ir tuomet pakartotinis SB „Edelveisas“ visuotinis narių susirinkimas bus sušauktas  2016 m. spalio 8 d., 11.00 val., adresu Edelveiso 1-oji g. 30, Pakonys, Vilniaus r.

SB „Edelveisas“ Visuotinio narių susirinkimo dienotvarkę, siūlomus sprendimus  bei balsavimo raštu biuletenį bei jo pateikimo tvarką paruošime šią savaitę bei pateiksime šiame SB „Edelveisas“ tinklalapyje. Kilus klausimams, skambinkite Vitalij Stefanovič 8 686 89061 arba info@sbedelveisas.lt.

SB „Edelveisas iniciatyvinė narių grupė
Paskelbta 2016-08-30

KODĖL? Daugiau informacijos ČIA

Atsisiųsti
Neeilinio SB „Edelveisas” susirinkimo protokolas

Read More

Šaukiama iniciatyvinė grupė bei skelbiamas neeilinis SB „Edelveisas“ Visuotinis narių susirinkimas

2016-08-30
/ / /
Comments Closed

2016 m. rugpjūčio 20 d. vyko SB „Edelveisas” Visuotinis narių susirinkimas. 20160820 SB Edelveisas protokolas. Susirinkimo sekretorė B. Augulienė paruošė protokolą rugpjūčio 22 d.

Visi dokumentai reikalingi registruoti susirinkimo protokolą buvo parengti laiku ir pagal galiojantį Sodų bendrijų įstatymą ir pateikti  VĮ „Registrų centras“ 2016 m. rugpjūčio 30 d. Tačiau VĮ „Registrų centras“ paskelbė šį susirinkimą negaliojančiu, nes rado esminius pažeidimus susirinkimo organizavimo procese.

 • Nebuvo tinkamai informuoti bendrijos nariai apie busimą susitikimą
 • Taip pat buvo suabejota susirinkimo organizatorių teisėtumu tą susirinkimą rengti.

Pagal  VĮ „Registrų centras“ turimus duomenis nuo 2005 m. nebuvo pateikta jokių dokumentų apie SB „Edelveisas” vykdomą veiklą ir nebuvo užregistruotas nei vienas dokumentas, nors įstatymas reikalauja tai daryti bent kartą per pusmetį.

Paskutinis susirinkimo protokolas užregistruotas VĮ „Registrų centre” yra 2004 m. gruodžio 17 d.

Jo pagrindu valdyba ir valdybos pirmininkas buvo išrinkti 3 metų kadencijai. Tai reiškia, kad nuo 2007 m. mūsų bendrija neturi nei galiojančios valdybos, nei teisėto valdybos pirmininko. 

Iniciatyvinė grupė sutinka su VĮ „Registrų centras“ išvadom ir pripažįsta, kad 2016 m. rugpjūčio 20 d. susirinkimas buvo organizuotas ne pagal galiojančius įstatus. Ir kad 2016 m. rugpjūčio 20 d. vykęs susirinkimas ir jame priimti sprendimai yra negaliojantys.

Tačiau manome, kad tokia situacija susiklostė dėl aplaidaus buvusio pirmininko S. Majevskio bendrijos reikalų tvarkymo.

Taip pat norime atkreipti jūsų dėmesį, kad S. Majevski visapusiškai trukdė naujos valdybos registravimo procesui, darė spaudimą ir grasino susirinkimo sekretorei B. Augulienei protokolo rengimo metu.

Toks buvusio pirmininko S. Majevski elgesys gali pridaryti/pridarė didelių problemų mūsų bendrijai, nes visi jo pasirašyti dokumentai, susitarimai su valstybinėmis ir privačiomis institucijomis gali būti pripažinti negaliojančiais. Taip pat S. Majevski, visus tuos 10 metų, neturėjo teisės pasirašinėti jokių finansinių dokumentų ir disponuoti bendrijos lėšomis. Tik buhalteres V. Bertulienės ir Revizijos komisijos dėka bendrija neturi jokių finansinių problemų, ir buhalterija yra tvarkinga.

Pagal www.vilniaussodai.lt/Informacija:

„Kitas esminis pažeidimas sodininkų bendrijose yra tas, kad naujai išrinktas ar perrinktas bendrijos valdymo organas neužsiregistruoja VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registre (Toliau – Registre). …

Vadovaujantis teisės normomis, neregistruotas (neperregistruotas) sodininkų bendrijos valdymo organas neįgyja jokių teisių ir pareigų, valdant sodininkų bendriją, o tuo labiau sprendžiant svarbius bendrijos klausimus valstybinėse institucijose, savivaldybėse, teismuose. …

Vadovaujantis Lietuvos respublikos Civilio kodekso nuostatomis Registras turi teisę inicijuoti sodininkų bendrijos likvidavimą, jei ji per penkerius metus neatnaujino savo duomenų juridinių asmenų registre ir yra pagrindas manyti, kad šis bendrija jokios veiklos nevykdo, jei nesuformuoti bendrijos valdymo organai ir dėl to jie negali priimti sprendimų ilgiau negu šešis mėnesius ir kitais atvejais. Todėl būtina sodininkų bendrijai organizuoti susirinkimus, rinkti valdymo organo narius ir juos užregistruoti Registre, keisti bendrijos įstatus, jei jie neatitinka galiojančių Įstatymo normų.”

Taigi nuo 2007 m. (kai privalėjo būti užregistruoti susirinkimo protokolas bei išrinkta nauja valdyba) SB „Edelveisas” neturi galiojančio valdymo organo (Valdybos) nei Valdybos/Bendrijos pirmininko. Taip pat SB „Edelveisas“ neturi:

 1. Sodininkų bendrijos knygos (kuri yra privaloma), pagal kurią galėtumėme sutikrinti SB narius
 2. SB Įstatymo atitinkančių bendrijos įstatų
 3. Valdybos darbo reglamento
 4. Ir kitų įstatymu reikalaujamų dokumentų.

Dėl visų šių iškilusių klausimų ir problemų buvo inicijuojama grupė (pirminiame susitikime tai buvo 2016 m. rugpjūčio 20 d. susirinkime išrinkti naujos Valdybos nariai), kuriuos tikslas kuo greičiau sušaukti neeilinį susirinkimą su Valdybos ir Revizijos komisijos rinkimais, sutvarkyti SB „Edelveisas” registro duomenis bei sutvarkyti svarbiausius SB dokumentus (kurių, kaip suprantame, tikriausiai ir neturime).

2016-09-17 SusirinkimasŠios iniciatyvinės grupės sprendimu šaukiamas NEEILINIS SB „EDELVEISAS“ VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS.

Susirinkimo data ir laikas:  2016 m. rugsėjo 17 d., 11.00 val.
Susirinkimo vieta: Edelveiso 1-oji g. 30, Pakonys, Vilniaus r.
Susirinkimo darbotvarkė:

 1. Naujų narių priėmimas, Nario mokesčio patvirtinimas
 2. Bendrijos valdybos ir valdybos pirmininko rinkimai
 3. Revizijos komisijos ir pirmininko rinkimai
 4. Priimti sprendimą pakeisti bendrijos įstatus bei pritarti šių dokumentų parengimo išlaidoms

Kviečiame aktyviai dalyvauti susirinkime ir nelikti abejingais šiai dienai SB „Edelveisas” svarbiausiems klausimams.

Jei paskirtą dieną susirinkime sudalyvauti negalėsite, jūs galite iš anksto  pareikšti savo nuomonę balsuojant raštu. Apie savo sprendimą balsuoti raštu Bendrijos nariai turi informuoti SB „Edelveisas“ Iniciatyvinės grupės atstovą Vitalij Stefanovič (tel. 8 686 89061, Edelveiso 1-oji g. 30, Pakonys) ne vėliau kaip prieš 2 dienas iki susirinkimo pradžios.

SVARBU! Susirinkimas vyks, jeigu susirinks daugiau kaip 1/2 SB „Edelveisas“ bendrijos narių (pagal SDĮ Str. Nr. 16, p. 10). Nesusirinkus reikalingam skaičiui narių susirinkimas bus paskelbtas neįvykusiu. Ir tuomet pakartotinis SB „Edelveisas“ visuotinis narių susirinkimas bus sušauktas  2016 m. spalio 8 d., 11.00 val., adresu Edelveiso 1-oji g. 30, Pakonys, Vilniaus r.

SB „Edelveisas“ Visuotinio narių susirinkimo dienotvarkę, siūlomus sprendimus  bei balsavimo raštu biuletenį bei jo pateikimo tvarką paruošime šią savaitę bei pateiksime šiame SB „Edelveisas” tinklalapyje. Kilus klausimams, skambinkite Vitalij Stefanovič 8 686 89061 arba info@sbedelveisas.lt.

SB „Edelveisas iniciatyvinė narių grupė
Paskelbta 2016-08-30

Atsisiųsti Galite susipažinti su šiais dokumentais:

Read More

2016-08-20 Visuotinis bendrijos narių susirinkimas

2016-08-20
/ / /
Comments Closed

2016 m. rugpjūčio 20 d. vyko SB „Edelveisas” Visuotinis narių susirinkimas.

Prisegame šio susirinkimo protokolą, sudarytą B. Augulienės, patvirtinta 2016-08-20 susirinkime išrinkto valdybos pirmininko V. Stefanovič.

Atsisiųsti

20160820 SB Edelveisas protokolas

Kviečiame visus susirinkimo dalyvius (ir žinoma ne dalyvavusius) susipažinti su šiuo protokolu.

Read More