Visuotinis narių susirinkimas, gegužės 20 d. 11 val. – ĮVYKO

Visuotinis narių susirinkimas, gegužės 20 d. 11 val. – ĮVYKO

2017-05-07
/ / /
Comments Closed

DĖMESIO! SB „EDELVEISAS“ VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

Susirinkimo data ir laikas:  2017 m. gegužės 20 d., 11.00 val.
Susirinkimo vieta: Edelveiso 1-oji g. 30, Pakonys, Vilniaus r.
Susirinkimo darbotvarkė:

 1. Informacija apie dokumentų ir antspaudo atsiėmimą iš S. Majevskio
 2. Naujų dokumentų projektų aptarimas (bus pateikta tik projektas, balsavimo nebus):
  • SB „Edelveisas “ įstatai
  • SB „Edelveisas“ valdybos darbo reglamentas
  • SB „Edelveisas“ revizijos komisijos darbo reglamentas
  • SB „Edelveisas“ vidaus tvarkos taisyklės
  • SB „Edelveisas“ narių knyga
 3. Dėl turto ir dokumentacijos inventorizacijos
 4. Naujų narių priėmimas
 5. Informacija dėl kelių privatizavimo
 6. Informacija dėl atliekų rūšiavimo konteinerių
 7. Kiti klausimai

Susirinkimas vyks, jeigu susirinks daugiau kaip 1/2 SB „Edelveisas“ bendrijos narių (pagal SDĮ Str. Nr. 16, p. 10). Nesusirinkus reikalingam narių skaičiui, susirinkimas bus paskelbtas neįvykusiu. Pakartotinis SB „Edelveisas“ visuotinis narių susirinkimas bus sušauktas  2016 m. gegužės 27 d., 11.00 val., adresu Edelveiso 1-oji g. 30, Pakonys, Vilniaus r.

SB „Edelveisas“ valdyba
www.sbedelveisas.lt
2017 m. gegužės 07 d.

Comments are closed.