Monthly Archives gegužės 2024

DĖL INVAZINIŲ ŠLIUŽŲ NAIKINIMO

2024-05-28
/ / /
Comments Closed

Prikabiname informaciją dėl invazinių šliužų naikinimo.

Apie šliužų naikinimą

INFORMACIJA

Šliužams tinkamų slėpimosi, veisimosi ir žiemojimo vietų naikinimas (sutvarkymas). Šliužai nepakenčia tiesioginių saulės spindulių ir sausros, ieško slėptuvių, kur praleidžia saulėtas dienas ir deda kiaušinius. Slėptuvėmis tampa augalų atliekų ar kitokios organikos krūvos, indai gyvūnų maistui, augalų vazonai, dėžės, dekoratyvinės puošmenos, lentos, malkos, šiferio lakštai, statybinės atliekos, šiltnamių plėvelės, buitinė technika, padangos ir kiti ne vietoje padėti daiktai, po kuriais susidaro nedidelės erdvės su drėgnomis mikroklimatinėmis sąlygomis.

Šliužų naikinimas cheminėmis priemonėmis. Šią priemonę taikys viešąjį pirkimą laimėjusi įmonė, turinti teisę naudoti profesionaliam naudojimui skirtus moliuskocidus.

Šliužų gaudymas gaudyklėmis. Šliužus sunku išrinkti iš teritorijos, nes jie būna pasislėpę arba tiesiog pernelyg išsisklaidę, todėl suaugusiems šliužams tikslinga naudoti gaudykles. Yra dviejų tipų gaudyklės – su jauku ir be jauko.

Privačiose teritorijose gali neblogai pasiteisinti ,,šlapių kilimėlių tipo gaudyklės“, kur dėl specialios šlapios dangos, padėtos ant žemės, šliužai susitelkia karštesnėmis dienomis (žr. https://youtu.be/OLTT7TNT6bk).

Šliužų naikinimas naudojant rinkimą ir druską. Surinkus šliužus, jie visada talpinami į sandarią talpą ir užpilami nedideliu kiekiu (sauja) druskos. Gali būti naudojama tiek maistinė, tiek techninė druska. Dėl druskos poveikio šliužai per kelias minutes dehidratuoja ir miršta. Mirę šliužai utilizuojami taip pat, kaip ir kitos organinės gyvulinės kilmės atliekos.

Šliužų naikinimas pjaunant žolę. Žolės pjovimas reikalingas tam, kad būtų pašalinamos slėptuvės ir sumažėtų mitybinė bazė, šliužams, nežuvusiems po pirmojo apdorojimo moliuskicidais.

Invazinių šliužų plitimo problema yra ne tik ekologinė, bet ir visuomenės gerovės klausimas. Raginame gyventojus tvarkyti savo kiemus, teisingai kompostuoti. Jūsų aktyvus dalyvavimas ir bendradarbiavimas yra būtini, kad pasiektume tikslą – išlaikyti Vilniaus rajono aplinką švarią ir sveiką.

 

Read More

Birželio 1 d. pakartotonis SB „Edelveisas” susirinkimas

2024-05-28
/ / /
Comments Closed

Nesusirinkus susirinkimo kvorumui, skelbiame pakaratotonį narių susirinkimą, kuris vyks 2024 m. birželio 1 d., šeštadienį, 11 val..

Susirinkimo data ir laikas:  2024 m. gegužes 25 d., 11.00 val
Susirinkimo vieta: Edelveiso 1-oji g. 30, Pakonys, Vilniaus r.
Susirinkimo darbotvarkė:

 1. Naujų narių priėmimas,
 2. SB „Edelveisas“ pirmininko ataskaita už 2023 m. ir jos tvirtinimas
 3. SB „Edelveisas“ buhalterio ataskaita už 2023 m. ir jos tvirtinimas
 4. Kiti klausimai

Siūlomų sprendimo projektai:

 1. Siūloma priimti naujus narius
 2. Patvirtinti SB „Edelveisas“ pirmininko ataskaitą už 2023 m.
 3. Patvirtinti SB „Edelveisas“ revizijos komisijos ataskaitą už 2023 m.
 4. Patvirtinti SB „Edelveisas“ buhalterio ataskaitą už 2023 m.

Kviečiame aktyviai dalyvauti susirinkime. Jei paskirtą dieną susirinkime sudalyvauti negalėsite, jūs galite iš anksto  pareikšti savo nuomonę balsuojant raštu. Apie savo sprendimą balsuoti raštu Bendrijos nariai turi informuoti SB „Edelveisas“ valdybos pirmininka Vitalij Stefanovič (tel. 8 686 89061) ne vėliau kaip prieš 2 dienas iki susirinkimo pradžios (t.y. iki 2024 m. gegužes 23 d., imtinai).

Susirinkimas vyks, jeigu susirinks daugiau kaip 1/2 SB „Edelveisas“ bendrijos narių (pagal SDĮ Str. Nr. 16, p. 10). Nesusirinkus reikalingam narių skaičiui, susirinkimas bus paskelbtas neįvykusiu. Pakartotinis SB „Edelveisas“ visuotinis narių susirinkimas bus sušauktas  2024 m. birželio 1 d., 11.00 val., adresu Edelveiso 1-oji g. 30, Pakonys, Vilniaus r.

Read More

Dėl atliekų tvarkymo

2024-05-27
/ / /
Comments Closed

Dalinamės www.vrsa.lt puslapyje skelbiama informaciją dėl atliekų tvarkymo. Aktualu sodų bendrijoms.

Nuoroda į straipsnį

Kopija:

Gerbiami sodų bendrijų pirmininkai, sodininkai, gyventojai,

prasidėjus šiltajam sezonui, sodininkai ir sodų bendrijų gyventojai tvarkosi, gražina savo sodo sklypus ir gerina gyvenamąją aplinką. Tuo pačiu sodų bendrijose padaugėja atliekų, o Vilniaus rajono savivaldybė sulaukia daugiau nusiskundimų dėl atliekų surinkimo kokybės.

Pastebime ir džiaugiamės, kad gyventojų įpročiai darosi vis atsakingesni ir draugiškesni aplinkai, tačiau dar ne visi naudojasi didelių gabaritų atliekų aikštelėmis. Primename, kad Vilniaus rajono gyventojai didelio gabarito atliekas (baldus, buitinę techniką, statybines griovimo atliekas, stiklą, plastmases ir kt.) gali nemokamai pristatyti į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles, esančias Vilniaus rajone Grikienių k., Pakryžės k. ir Vėliučionių k., taip pat nemokamai gali naudotis ir Vilniaus mieste esančiomis atliekų surinkimo aikštelėmis.

Taip pat būtina atkreipti dėmesį į tvarų atliekų tvarkymą. Ne visose sodų bendrijose yra įrengtos tinkamos atliekų surinkimo vietos, o sodų bendrijų pirmininkai dažnai neįvertina tokių svarbių aspektų, kaip atliekų apimtis ir atliekų išvežimo dažnis. To pasekmė – prie konteinerių susidarantys kalnai atliekų. Dažnu atveju konteineriai būna tiesiog perpildyti, o prie jų stūkso nepatrauklios šiukšlių krūvos. Todėl būtina pasirinkti tinkamą konteinerių talpą, atsižvelgiant į sodų bendrijos dydį, jos gyventojų poreikius ir lūkesčius.

Vilniaus rajono savivaldybės komunalinės tarnybos pasiruošusios padidinti konteinerių kiekį ar išvežimo dažnį – tai vienareikšmiškai pagerins situaciją. Taip pat primename, kad kiekviena sodų bendrija, priklausomai nuo dydžio, turi turėti vieną ar dvi atliekų surinkimo aikšteles. Todėl sprendžiant šį abipusiai opų klausimą, kviečiame sodų bendrijų pirmininkus glaudžiai bendradarbiauti: iki 2024 m. gegužės 31 d. parinkti sodininkų bendrijų teritorijose vietas bendro naudojimo rūšiavimo ir mišrių komunalinių atliekų konteinerių aikštelėms įrengti, parinktas vietas suderinti visuotiniuose sodininkų narių susirinkimuose ir pateikti Vilniaus rajono savivaldybės administracijai aikštelei įrengti tinkamos vietos koordinates bei susirinkimo protokolus. Konteinerių aikštelių įrengimas bus finansuojamas Savivaldybės biudžeto lėšomis.

Prašytume atkreipti dėmesį, kad kai kuriose sodų bendrijose dėl praeityje susiformavusių žemėtvarkos sprendimų keliai yra per siauri pravažiuoti atliekų surinkimo transportui, dėl ko nėra galimybės pastatyti individualių komunalinių atliekų konteinerių. Būtent todėl svarbu užtikrinti pagal talpą ir dydį tinkamos bendro naudojimo konteinerių aikštelės įrengimą.

Papildomai informuojame, kad Vilniaus rajone du kartus per metus (pavasarį ir rudenį) vykdomas didelių gabaritų ir pavojingų atliekų surinkimas apvažiavimo būdu pagal iš anksto viešai Vilniaus rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.vrsa.lt ir socialinio tinklo Facebook Savivaldybės paskyroje skelbiamą grafiką. Pavasario registracija jau yra pasibaigusi. Sodų bendrijose didelių gabaritų ir pavojingos atliekos š. m. gegužės-birželio mėn. bus surenkamos iš specialiai tam sodų bendrijų pirmininkų parinktų vietų. Taip pat kviečiame pasinaudoti nemokama didelių gabaritų ir pavojingų atliekų surinkimo galimybe ir ateinantį rudenį. Gyventojų patogumui, nuo kitų metų didelių gabaritų atliekų surinkimą apvažiavimo būdu planuojame organizuoti tris kartus.

Atliekų kultūra, tvarus atliekų tvarkymas, aplinkos priežiūra – mūsų visų teisė, pareiga ir atsakomybė.
Kurkime švarų Vilniaus rajoną kartu!

Read More

SB „EDELVEISAS“ VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

2024-05-25
/ / /
Comments Closed

Susirinkimo data ir laikas:  2024 m. gegužes 25 d., 11.00 val
Susirinkimo vieta: Edelveiso 1-oji g. 30, Pakonys, Vilniaus r.
Susirinkimo darbotvarkė:

 1. Naujų narių priėmimas,
 2. SB „Edelveisas“ pirmininko ataskaita už 2023 m. ir jos tvirtinimas
 3. SB „Edelveisas“ buhalterio ataskaita už 2023 m. ir jos tvirtinimas
 4. Kiti klausimai

Siūlomų sprendimo projektai:

 1. Siūloma priimti naujus narius
 2. Patvirtinti SB „Edelveisas“ pirmininko ataskaitą už 2023 m.
 3. Patvirtinti SB „Edelveisas“ revizijos komisijos ataskaitą už 2023 m.
 4. Patvirtinti SB „Edelveisas“ buhalterio ataskaitą už 2023 m.

Kviečiame aktyviai dalyvauti susirinkime. Jei paskirtą dieną susirinkime sudalyvauti negalėsite, jūs galite iš anksto  pareikšti savo nuomonę balsuojant raštu. Apie savo sprendimą balsuoti raštu Bendrijos nariai turi informuoti SB „Edelveisas“ valdybos pirmininka Vitalij Stefanovič (tel. 8 686 89061) ne vėliau kaip prieš 2 dienas iki susirinkimo pradžios (t.y. iki 2024 m. gegužes 23 d., imtinai).

Susirinkimas vyks, jeigu susirinks daugiau kaip 1/2 SB „Edelveisas“ bendrijos narių (pagal SDĮ Str. Nr. 16, p. 10). Nesusirinkus reikalingam narių skaičiui, susirinkimas bus paskelbtas neįvykusiu. Pakartotinis SB „Edelveisas“ visuotinis narių susirinkimas bus sušauktas  2024 m. birželio 1 d., 11.00 val., adresu Edelveiso 1-oji g. 30, Pakonys, Vilniaus r.

Read More