SB „EDELVEISAS“ VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

SB „EDELVEISAS“ VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

2024-05-25
/ / /
Comments Closed

Susirinkimo data ir laikas:  2024 m. gegužes 25 d., 11.00 val
Susirinkimo vieta: Edelveiso 1-oji g. 30, Pakonys, Vilniaus r.
Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Naujų narių priėmimas,
  2. SB „Edelveisas“ pirmininko ataskaita už 2023 m. ir jos tvirtinimas
  3. SB „Edelveisas“ buhalterio ataskaita už 2023 m. ir jos tvirtinimas
  4. Kiti klausimai

Siūlomų sprendimo projektai:

  1. Siūloma priimti naujus narius
  2. Patvirtinti SB „Edelveisas“ pirmininko ataskaitą už 2023 m.
  3. Patvirtinti SB „Edelveisas“ revizijos komisijos ataskaitą už 2023 m.
  4. Patvirtinti SB „Edelveisas“ buhalterio ataskaitą už 2023 m.

Kviečiame aktyviai dalyvauti susirinkime. Jei paskirtą dieną susirinkime sudalyvauti negalėsite, jūs galite iš anksto  pareikšti savo nuomonę balsuojant raštu. Apie savo sprendimą balsuoti raštu Bendrijos nariai turi informuoti SB „Edelveisas“ valdybos pirmininka Vitalij Stefanovič (tel. 8 686 89061) ne vėliau kaip prieš 2 dienas iki susirinkimo pradžios (t.y. iki 2024 m. gegužes 23 d., imtinai).

Susirinkimas vyks, jeigu susirinks daugiau kaip 1/2 SB „Edelveisas“ bendrijos narių (pagal SDĮ Str. Nr. 16, p. 10). Nesusirinkus reikalingam narių skaičiui, susirinkimas bus paskelbtas neįvykusiu. Pakartotinis SB „Edelveisas“ visuotinis narių susirinkimas bus sušauktas  2024 m. birželio 1 d., 11.00 val., adresu Edelveiso 1-oji g. 30, Pakonys, Vilniaus r.

Comments are closed.