PRANEŠIMAI

SB „EDELVEISAS“ VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

2022-05-24
/ / /
Comments Closed

Susirinkimo data ir laikas:  2022 m. birželio 11 d., 11.00 val
Susirinkimo vieta: Edelveiso 1-oji g. 30, Pakonys, Vilniaus r.
Susirinkimo darbotvarkė:

 1. Naujų narių priėmimas, Nario mokesčio patvirtinimas
 2. SB „Edelveisas“ pirmininko ataskaita už 2021 ir jos tvirtinimas
 3. SB „Edelveisas“ buhalterio ataskaita už 2021 ir jos tvirtinimas
 4. Bendrijos valdybos ir valdybos pirmininko rinkimai
 5. Revizijos komisijos ir pirmininko rinkimai
 6. Kiti klausimai

Siūlomų sprendimo projektai:

 1. Siūloma priimti naujus narius
 2. Patvirtinti SB „Edelveisas“ pirmininko ataskaitą už 2021 m.
 3. Patvirtinti SB „Edelveisas“ buhalterio ataskaitą už 2021 m.
 4. Siūlomi kandidatai į SB „Edelveisas“ valdybos narius: V. Stefanovič, R. Šapko, B. Buinevič, V. Radzevičius, E. Lasinskas.
  Siūlomas Valdybos pirmininko kandidatas V. Stefanovič.
 5. Siūlomi Revizijos komisijos narių kandidatai: M. Talutienė, M. Žalkauskienė, A. Kazlauskas.

Kviečiame aktyviai dalyvauti susirinkime. Jei paskirtą dieną susirinkime dalyvauti negalėsite, jūs galite iš anksto  pareikšti savo nuomonę balsuojant raštu. Apie savo sprendimą balsuoti raštu Bendrijos nariai turi informuoti SB „Edelveisas“ valdybos pirmininka Vitalij Stefanovič (tel. 8 686 89061) ne vėliau kaip prieš 2 dienas iki susirinkimo pradžios (t.y. iki 2022 m. birželio 09 d., imtinai).

Susirinkimas vyks, jeigu susirinks daugiau kaip 1/2 SB „Edelveisas“ bendrijos narių (pagal SDĮ Str. Nr. 16, p. 10). Nesusirinkus reikalingam narių skaičiui, susirinkimas bus paskelbtas neįvykusiu. Pakartotinis SB „Edelveisas“ visuotinis narių susirinkimas bus sušauktas  2022 m. liepos 02 d., 11.00 val., adresu Edelveiso 1-oji g. 30, Pakonys, Vilniaus r.

SB „Edelveisas“ valdyba
www.sbedelveisas.lt
2022 m. gegužes 24 d.

Read More

SB „EDELVEISAS“ VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

2019-08-11
/ / /
Comments Closed

Susirinkimo data ir laikas:  2019 m. rugsėjo 07 d., 11.00 val
Susirinkimo vieta: Edelveiso 1-oji g. 30, Pakonys, Vilniaus r.
Susirinkimo darbotvarkė:

 1. Naujų narių priėmimas, Nario mokesčio patvirtinimas
 2. SB „Edelveisas“ pirmininko ataskaita už 2018 m. ir jos tvirtinimas
 3. SB „Edelveisas“ buhalterio ataskaita už 2018 m. ir jos tvirtinimas
 4. SB „Edelveisas“ revizijos komisijos ataskaita už 2018 m. ir jos tvirtinimas
 5. Bendrijos valdybos ir valdybos pirmininko rinkimai
 6. Revizijos komisijos ir pirmininko rinkimai
 7. Kiti klausimai

Siūlomų sprendimo projektai:

 1. Siūloma priimti naujus narius
 2. Patvirtinti SB „Edelveisas“ pirmininko ataskaitą už 2018 m.
 3. Patvirtinti SB „Edelveisas“ revizijos komisijos ataskaitą už 2018 m.
 4. Patvirtinti SB „Edelveisas“ buhalterio ataskaitą už 2018 m.
 5. Siūlomi kandidatai į SB „Edelveisas“ valdybos narius ir valdybos pirmininką.
 6. Siūlomi Revizijos komisijos narių kandidatai.

Kviečiame aktyviai dalyvauti susirinkime. Jei paskirtą dieną susirinkime sudalyvauti negalėsite, jūs galite iš anksto  pareikšti savo nuomonę balsuojant raštu (2019-09-07 Balsavimo_biuletenis). Apie savo sprendimą balsuoti raštu Bendrijos nariai turi informuoti SB „Edelveisas“ valdybos pirmininka Vitalij Stefanovič (tel. 8 686 89061) ne vėliau kaip prieš 2 dienas iki susirinkimo pradžios (t.y. iki 2019 m. rugsėjo 05 d., imtinai).

Susirinkimas vyks, jeigu susirinks daugiau kaip 1/2 SB „Edelveisas“ bendrijos narių (pagal SDĮ Str. Nr. 16, p. 10). Nesusirinkus reikalingam narių skaičiui, susirinkimas bus paskelbtas neįvykusiu. Pakartotinis SB „Edelveisas“ visuotinis narių susirinkimas bus sušauktas  2019 m. rugsėjo 21 d., 11.00 val., adresu Edelveiso 1-oji g. 30, Pakonys, Vilniaus r.

 

SB „Edelveisas“ valdyba
www.sbedelveisas.lt
2019 m. rugpjūčio 09 d.

Read More

SB „EDELVEISAS“ VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

2017-08-27
/ / /
Comments Closed

SB „EDELVEISAS“ VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

Susirinkimo data ir laikas:  2017 m. rugsėjo 09 d., 11.00 val.
Susirinkimo vieta: Edelveiso 1-oji g. 30, Pakonys, Vilniaus r.

Susirinkimo iniciatorius: SB „Edelveisas“ valdyba
Susirinkimo darbotvarkė:

 1. SB „Edelveisas“ pirmininko ataskaita už 2016 m. ir jos tvirtinimas
 2. SB „Edelveisas“ revizijos komisijos ataskaita už 2016 m. ir jos tvirtinimas
 3. Buhalterio ataskaita už 2016 m. ir jos tvirtinimas
 4. SB „Edelveisas“ pagrindinių dokumentų ir buveinės adreso pakeitimas:
 5. Kiti klausimai.

Siūlomų sprendimo projektai:

 1. Patvirtinti SB „Edelveisas“ pirmininko ataskaitą už 2016 m.
 2. Patvirtinti SB „Edelveisas“ revizijos komisijos ataskaitą už 2016 m.
 3. Patvirtinti buhalterio ataskaita už 2016 m.
 4. SB „Edelveisas“ pagrindinių dokumentų ir buveinės adreso pakeitimas
  • Pritarti SB „Edelveisas“ buveinės adreso pakeitimui į : Pakonių k. Sudervės sen. Vilniaus raj.
  • Pritarti SB „Edelveisas“ įstatų pakeitimui
  • Pritarti SB „Edelveisas“ valdybos darbo reglamento pakeitimui
  • Pritarti SB „Edelveisas“ revizijos komisijos darbo reglamento pakeitimui
  • Pritarti SB „Edelveisas“ vidaus tvarkos taisyklių pakeitimui

Kviečiame aktyviai dalyvauti susirinkime. Jei paskirtą dieną susirinkime sudalyvauti negalėsite, jūs galite iš anksto  pareikšti savo nuomonę balsuojant raštu. Apie savo sprendimą balsuoti raštu Bendrijos nariai turi informuoti SB „Edelveisas“ pirmininką Vitalij Stefanovič (tel. 8 686 89061) ne vėliau kaip prieš 2 dienas iki susirinkimo pradžios (t.y. iki 2017 m. rugsėjo 07 d., imtinai).

Susirinkimas vyks, jeigu susirinks daugiau kaip 1/2 SB „Edelveisas“ bendrijos narių (pagal SDĮ Str. Nr. 16, p. 10). Nesusirinkus reikalingam narių skaičiui, susirinkimas bus paskelbtas neįvykusiu.

Pakartotinis SB „Edelveisas“ visuotinis narių susirinkimas bus sušauktas  2017 m. rugsėjo 16d., 11.00 val., adresu Edelveiso 1-oji g. 30, Pakonys, Vilniaus r.

Balsavimo biuletenis

SB „Edelveisas“ valdyba
www.sbedelveisas.lt
2017 m. rugpjūčio 23 d.

Read More

Informaciją apie stambiagabaričių atliekų išvežimą – gegužės 29 d.

2017-05-27
/ / /
Comments Closed

Informuojame, kad UAB “Nemenčinės komunalininkas” gegužės mėnesio 29 dieną Sudervės seniūnijoje vykdys didelio gabarito ir pavojingų atliekų surinkimą iš gyventojų apvažiavimo būdu.

Stambiagabaritėmis atliekomis laikomi:
-seni baldai ir rakandai (stalai, lovos, čiužiniai, kėdės, komodos ir t.t.)
buityje susidarančios pavojingos atliekos – namų ūkyje susidarančios negamybinės atliekos:

 • -galvaniniai elementai,
 • -akumuliatoriai,
 • -buitinės chemijos produktai,
 • -lakų, dažų, skiediklių atliekos.

Stambiagabaričių ir pavojingų atliekų surinkimo vietos Sudervės seniūnijoje:

 1. Grikienių kaimas, Riešės 8-oji gatvė (prie konteinerių)
 2. Sudervės kaimas, Vilniaus g. 25 prie konteinerių esančių šalia seniūnijos pastato
 3. Pakonių k., Edelveiso-Vilties gatvių sankryža (prie konteinerių)
 4. Pakonių k., Pakonių-Alyvų gatvių sankryža (prie konteinerinės aikštelės)
 5. Pakonių k., Pakonių-Rastinėnų gatvių sankryža (prie konteinerinės aikštelės)
 6. Rastinėnų kaimas, Kaštonų gatvė (prie konteinerinės aikštelės)
 7. Rastinėnų kaimas, Mėtų 6-oji-Mėtų 5-oji gatvių sankryža (prie konteinerinės aikštelės)
 8. Rastinėnų kaimas, Rastinėnų –Kasmiškių gatvių sankryža (prie konteinerių netoli Rastinėnų kultūros centro pastato)
 9. Rastinėnų kaimas, SB „Vilma“, Sodų gatvė (prie konteinerių).
 10. Sodininkų bendrija „Kalorija“ – prie pagrindinių konteinerių (Kalorijos 1-oji / Kalorijos 3-oji gatvių sankryža)

 

Read More

Parama asbestinių stogų dangos keitimui

2017-04-20
/ / /
Comments Closed

Vaizdo transliacijoje NMA direktorius Erikas Bėrontas ir Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento direktoriaus pavaduotoja Alma Valskytė pateiks informaciją apie paramą gyvenamojo namo kaimo vietovėje asbesto stogo dangai keisti, paramos teikimo sąlygas, į ką reikėtų atkreipti dėmesį rengiantis teikti paraiškas. Prie transliacijos bus galima prisijungti https://www.youtube.com/watch?v=rahAXfUYDM4&feature=youtu.be
Taip pat ją bus galima stebėti šalies viešosiose bibliotekose.

www.nma.lt

www.nma.lt

 

 

 

 

 

 

Pavėlintas paraiškų asbesto stogų keitimui rinkimas

2017 m. balandžio 13 d. Lietuvos Respublikos ministro įsakymu patikslintas paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemones priėmimo 2017 metais grafikas.

Patikslintame grafike nukeltas paraiškų rinkimas pagal KPP veiklos sritį „Parama asbestinių stogų dangos keitimui“ – paraiškos bus renkamos gegužės 2 d. – gegužės 31 d. (buvo numatyta balandžio 18 d. – gegužės 19 d.).
Primename, kad šiuo metu renkamos paraiškos pagal šias KPP veiklos sritis:
 • „Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti“. Paraiškos priimamos iki gegužės 31 d.
 • „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“. Paraiškos priimamos iki gegužės 31 d.
 • „Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti“ („EIP veiklos grupių projektų galimybių studijų pateikimas“) – iki gegužės 31 d.
 • pagal priemonės „Leader programa“ veiklą „Parengiamoji programa“ (tarptautinių projektų inicijavimas) – iki balandžio 28 d.
 • „Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas“ – iki liepos 31 d.
 • „Pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimas“ – iki birželio 30 d.
Taip pat renkamos paraiškos pagal KPP priemonę „Rizikos valdymas“ gyvūnų draudimo įmokoms kompensuoti. Ūkinių gyvūnų laikytojai paramos galės kreiptis iki gruodžio 29 d.

Su atnaujintu 2017 m. paraiškų priėmimo grafiku galima susipažinti čia.

NMA Naujienos

Read More

Nemokamų pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo konteinerių dalybos

2017-03-21
/ / /
Comments Closed

rusiavimo-konteineriai-71426248

UAB „Nemenčinės komunalininkas“ informuoja, kad nuo 2017 m. sausio mėn. individualių namų valdų savininkams, kurie neturi įsiskolinimo už atliekų tvarkymą, nemokamai bus dalijami rūšiavimo konteineriai.

Atliekų rūšiavimo komplektą sudaro 2 konteineriai – 120 litrų talpos konteineris, skirtas stiklinei pakuotei ir 240 litrų talpos konteineris, skirtas pakuočių atliekoms (popieriaus, plastiko, metalo) bei antrinėms žaliavoms. Kartu su pakuočių atliekų surinkimo konteineriais gyventojai gaus ir atmintines, kaip juos naudoti bei kokias atliekas į juos mesti.

Išrūšiuotas atliekas iš individualių namų valdų planuojama pradėti rinkti 2017 m. balandžio mėnesį. Konteinerių ištuštinimo grafikai bus skelbiami interneto svetainėse www.vrsa.lt, www.nemenkom.lt. Ši paslauga bus teikiama nemokamai.

Gyventojai rūšiavimo konteinerius galės pasiimti iš UAB „Nemenčinės komunalininkas“ būstinės arba konteineriai bus nemokamai pristatyti į namus iš anksto suderintu laiku.

Individualių namų valdų gyventojus, norinčius nemokamai gauti pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo konteinerių komplektą, prašome užpildyti prašymą ir atsiųsti el. paštu info(eta)nemenkom.lt.
PRAŠYMAS

Read More

2016 m. rugsėjo 17 d. SB „Edelveisas“ susirinkimo protokolas ir VĮ „Registro centras“ registracijos išrašas

2016-10-10
/ / /
Comments Closed

2016 m. rugsėjo 17 d. įvyko Neeilinis SB „Edelveisas“ susirinkimas, organizuotas Iniciatyvinės grupės sprendimu. Šio susirinkimo priežastys buvo nurodytos kituose pranešimuose.

2016-09-17 Neeilinio SB Edelveisas susirinkimo protokolas

Susirinkimo protokolas bei kiti reikalingi dokumentai pateikti VĮ „Registro centrui“ įregistruoti naujai išrinktą valdybą bei valdybos pirmininką. 2016 spalio 04 d. VĮ „Registrų centras“ užregistravo SB „Edelveisas“ pakeitimus.

2016-10-04 VĮ REGISTRŲ CENTRAS Išrašas

Taigi, šiuo metu galiojanti SB „Edelveisas“ valdyba:

 • V. Stefanovič – Valdybos pirmininkas (kont. tel. 8 686 89061)
 • E. Žakienė
 • E. Lasinskas
 • I. Zubienė
 • R. Rimkus

SB „Edelveisas“ buhalterė V. Bertulienė (kont. tel. 8 686 74116)

Read More

Šaukiama iniciatyvinė grupė bei skelbiamas neeilinis SB „Edelveisas“ Visuotinis narių susirinkimas

2016-08-30
/ / /
Comments Closed

2016 m. rugpjūčio 20 d. vyko SB „Edelveisas“ Visuotinis narių susirinkimas. 20160820 SB Edelveisas protokolas. Susirinkimo sekretorė B. Augulienė paruošė protokolą rugpjūčio 22 d.

Visi dokumentai reikalingi registruoti susirinkimo protokolą buvo parengti laiku ir pagal galiojantį Sodų bendrijų įstatymą ir pateikti  VĮ „Registrų centras“ 2016 m. rugpjūčio 30 d. Tačiau VĮ „Registrų centras“ paskelbė šį susirinkimą negaliojančiu, nes rado esminius pažeidimus susirinkimo organizavimo procese.

 • Nebuvo tinkamai informuoti bendrijos nariai apie busimą susitikimą
 • Taip pat buvo suabejota susirinkimo organizatorių teisėtumu tą susirinkimą rengti.

Pagal  VĮ „Registrų centras“ turimus duomenis nuo 2005 m. nebuvo pateikta jokių dokumentų apie SB „Edelveisas“ vykdomą veiklą ir nebuvo užregistruotas nei vienas dokumentas, nors įstatymas reikalauja tai daryti bent kartą per pusmetį.

Paskutinis susirinkimo protokolas užregistruotas VĮ „Registrų centre“ yra 2004 m. gruodžio 17 d.

Jo pagrindu valdyba ir valdybos pirmininkas buvo išrinkti 3 metų kadencijai. Tai reiškia, kad nuo 2007 m. mūsų bendrija neturi nei galiojančios valdybos, nei teisėto valdybos pirmininko. 

Iniciatyvinė grupė sutinka su VĮ „Registrų centras“ išvadom ir pripažįsta, kad 2016 m. rugpjūčio 20 d. susirinkimas buvo organizuotas ne pagal galiojančius įstatus. Ir kad 2016 m. rugpjūčio 20 d. vykęs susirinkimas ir jame priimti sprendimai yra negaliojantys.

Tačiau manome, kad tokia situacija susiklostė dėl aplaidaus buvusio pirmininko S. Majevskio bendrijos reikalų tvarkymo.

Taip pat norime atkreipti jūsų dėmesį, kad S. Majevski visapusiškai trukdė naujos valdybos registravimo procesui, darė spaudimą ir grasino susirinkimo sekretorei B. Augulienei protokolo rengimo metu.

Toks buvusio pirmininko S. Majevski elgesys gali pridaryti/pridarė didelių problemų mūsų bendrijai, nes visi jo pasirašyti dokumentai, susitarimai su valstybinėmis ir privačiomis institucijomis gali būti pripažinti negaliojančiais. Taip pat S. Majevski, visus tuos 10 metų, neturėjo teisės pasirašinėti jokių finansinių dokumentų ir disponuoti bendrijos lėšomis. Tik buhalteres V. Bertulienės ir Revizijos komisijos dėka bendrija neturi jokių finansinių problemų, ir buhalterija yra tvarkinga.

Pagal www.vilniaussodai.lt/Informacija:

„Kitas esminis pažeidimas sodininkų bendrijose yra tas, kad naujai išrinktas ar perrinktas bendrijos valdymo organas neužsiregistruoja VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registre (Toliau – Registre). …

Vadovaujantis teisės normomis, neregistruotas (neperregistruotas) sodininkų bendrijos valdymo organas neįgyja jokių teisių ir pareigų, valdant sodininkų bendriją, o tuo labiau sprendžiant svarbius bendrijos klausimus valstybinėse institucijose, savivaldybėse, teismuose. …

Vadovaujantis Lietuvos respublikos Civilio kodekso nuostatomis Registras turi teisę inicijuoti sodininkų bendrijos likvidavimą, jei ji per penkerius metus neatnaujino savo duomenų juridinių asmenų registre ir yra pagrindas manyti, kad šis bendrija jokios veiklos nevykdo, jei nesuformuoti bendrijos valdymo organai ir dėl to jie negali priimti sprendimų ilgiau negu šešis mėnesius ir kitais atvejais. Todėl būtina sodininkų bendrijai organizuoti susirinkimus, rinkti valdymo organo narius ir juos užregistruoti Registre, keisti bendrijos įstatus, jei jie neatitinka galiojančių Įstatymo normų.“

Taigi nuo 2007 m. (kai privalėjo būti užregistruoti susirinkimo protokolas bei išrinkta nauja valdyba) SB „Edelveisas“ neturi galiojančio valdymo organo (Valdybos) nei Valdybos/Bendrijos pirmininko. Taip pat SB „Edelveisas“ neturi:

 1. Sodininkų bendrijos knygos (kuri yra privaloma), pagal kurią galėtumėme sutikrinti SB narius
 2. SB Įstatymo atitinkančių bendrijos įstatų
 3. Valdybos darbo reglamento
 4. Ir kitų įstatymu reikalaujamų dokumentų.

Dėl visų šių iškilusių klausimų ir problemų buvo inicijuojama grupė (pirminiame susitikime tai buvo 2016 m. rugpjūčio 20 d. susirinkime išrinkti naujos Valdybos nariai), kuriuos tikslas kuo greičiau sušaukti neeilinį susirinkimą su Valdybos ir Revizijos komisijos rinkimais, sutvarkyti SB „Edelveisas“ registro duomenis bei sutvarkyti svarbiausius SB dokumentus (kurių, kaip suprantame, tikriausiai ir neturime).

2016-09-17 SusirinkimasŠios iniciatyvinės grupės sprendimu šaukiamas NEEILINIS SB „EDELVEISAS“ VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS.

Susirinkimo data ir laikas:  2016 m. rugsėjo 17 d., 11.00 val.
Susirinkimo vieta: Edelveiso 1-oji g. 30, Pakonys, Vilniaus r.
Susirinkimo darbotvarkė:

 1. Naujų narių priėmimas, Nario mokesčio patvirtinimas
 2. Bendrijos valdybos ir valdybos pirmininko rinkimai
 3. Revizijos komisijos ir pirmininko rinkimai
 4. Priimti sprendimą pakeisti bendrijos įstatus bei pritarti šių dokumentų parengimo išlaidoms

Kviečiame aktyviai dalyvauti susirinkime ir nelikti abejingais šiai dienai SB „Edelveisas“ svarbiausiems klausimams.

Jei paskirtą dieną susirinkime sudalyvauti negalėsite, jūs galite iš anksto  pareikšti savo nuomonę balsuojant raštu. Apie savo sprendimą balsuoti raštu Bendrijos nariai turi informuoti SB „Edelveisas“ Iniciatyvinės grupės atstovą Vitalij Stefanovič (tel. 8 686 89061, Edelveiso 1-oji g. 30, Pakonys) ne vėliau kaip prieš 2 dienas iki susirinkimo pradžios.

SVARBU! Susirinkimas vyks, jeigu susirinks daugiau kaip 1/2 SB „Edelveisas“ bendrijos narių (pagal SDĮ Str. Nr. 16, p. 10). Nesusirinkus reikalingam skaičiui narių susirinkimas bus paskelbtas neįvykusiu. Ir tuomet pakartotinis SB „Edelveisas“ visuotinis narių susirinkimas bus sušauktas  2016 m. spalio 8 d., 11.00 val., adresu Edelveiso 1-oji g. 30, Pakonys, Vilniaus r.

SB „Edelveisas“ Visuotinio narių susirinkimo dienotvarkę, siūlomus sprendimus  bei balsavimo raštu biuletenį bei jo pateikimo tvarką paruošime šią savaitę bei pateiksime šiame SB „Edelveisas“ tinklalapyje. Kilus klausimams, skambinkite Vitalij Stefanovič 8 686 89061 arba info@sbedelveisas.lt.

SB „Edelveisas iniciatyvinė narių grupė
Paskelbta 2016-08-30

Atsisiųsti Galite susipažinti su šiais dokumentais:

Read More