Neeilinis SB „Edelveisas“ Visuotinis narių susirinkimas, susirinkimo data: 2016 m. rugsėjo 17 d. 11 val. ĮVYKO.

Neeilinis SB „Edelveisas“ Visuotinis narių susirinkimas, susirinkimo data: 2016 m. rugsėjo 17 d. 11 val. ĮVYKO.

2016-09-17
/ / /
Comments Closed

Iniciatyvinės grupės sprendimu šaukiamas SB „EDELVEISAS“ VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS.

Susirinkimo data ir laikas:  2016 m. rugsėjo 17 d., 11.00 val.
Susirinkimo vieta: Edelveiso 1-oji g. 30, Pakonys, Vilniaus r.
Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Naujų narių priėmimas, Nario mokesčio patvirtinimas
  2. Bendrijos valdybos ir valdybos pirmininko rinkimai
  3. Revizijos komisijos ir pirmininko rinkimai
  4. Priimti sprendimą pakeisti bendrijos įstatus bei pritarti šių dokumentų parengimui išlaidoms

Kviečiame aktyviai dalyvauti susirinkime ir nelikti abejingais šiai dienai SB „Edelveisas“ svarbiausiems klausimams.

Jei paskirtą dieną susirinkime sudalyvauti negalėsite, jūs galite iš anksto  pareikšti savo nuomonę balsuojant raštu. Apie savo sprendimą balsuoti raštu Bendrijos nariai turi informuoti SB „Edelveisas“ Iniciatyvinės grupės atstovą Vitalij Stefanovič (tel. 8 686 89061, Edelveiso 1-oji g. 30, Pakonys) ne vėliau kaip prieš 2 dienas iki susirinkimo pradžios (t.y. iki 2016 m. rugsėjo 14 d., imtinai).

SVARBU! Susirinkimas vyks, jeigu susirinks daugiau kaip 1/2 SB „Edelveisas“ bendrijos narių (pagal SDĮ Str. Nr. 16, p. 10). Nesusirinkus reikalingam skaičiui narių susirinkimas bus paskelbtas neįvykusiu. Ir tuomet pakartotinis SB „Edelveisas“ visuotinis narių susirinkimas bus sušauktas  2016 m. spalio 8 d., 11.00 val., adresu Edelveiso 1-oji g. 30, Pakonys, Vilniaus r.

SB „Edelveisas“ Visuotinio narių susirinkimo dienotvarkę, siūlomus sprendimus  bei balsavimo raštu biuletenį bei jo pateikimo tvarką paruošime šią savaitę bei pateiksime šiame SB „Edelveisas“ tinklalapyje. Kilus klausimams, skambinkite Vitalij Stefanovič 8 686 89061 arba info@sbedelveisas.lt.

SB „Edelveisas iniciatyvinė narių grupė
Paskelbta 2016-08-30

KODĖL? Daugiau informacijos ČIA

Atsisiųsti
Neeilinio SB „Edelveisas“ susirinkimo protokolas

Comments are closed.