SB „EDELVEISAS“ VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

SB „EDELVEISAS“ VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

2018-05-26
/ / /
Comments Closed

Susirinkimo data ir laikas:  2018 m. gegužės 26 d., 11.00 val.
Susirinkimo vieta: Edelveiso 1-oji g. 30, Pakonys, Vilniaus r.

Susirinkimo iniciatorius: SB „Edelveisas“ valdyba
Susirinkimo darbotvarkė:

 1. SB „Edelveisas“ pagrindinių dokumentų ir buveinės adreso pakeitimas:
  • SB „Edelveisas“ buveinės adreso pakeitimas
  • SB „Edelveisas“ įstatų pakeitimas
  • SB „Edelveisas“ valdybos darbo reglamento pakeitimas
  • SB „Edelveisas“ revizijos komisijos darbo reglamento pakeitimas
  • SB „Edelveisas“ vidaus tvarkos taisyklių pakeitimas
 2. SB „Edelveisas“ pirmininko informacija apie UAB Geovisata atliktų darbų apmokėjimą, nors išlaidos nebuvo patvirtintos Visuotinio Bendrijos narių susirinkime. Spręsti dėl pinigų išieškojimo galimybės regreso tvarka iš buvusio SB pirmininko S.M. ir išlaidų teismo procesui patvirtinimui.
 3. Svarstyti prašymą Vilniaus raj. savivaldybei dėl galimybes apribotų sunkiasvorių mašinų važiavimą Edelveiso 1-oj ir 2-oj gatvėse ir kelio ženklo „Gyvenamoji zona“ pastatymo.
 4. Kiti klausimai.

 

Siūlomų sprendimo projektai:

 1. SB „Edelveisas“ pagrindinių dokumentų ir buveinės adreso pakeitimas
  • Pritarti SB „Edelveisas“ buveinės adreso pakeitimui į : Pakonių k. Sudervės sen. Vilniaus raj.
  • Pritarti SB „Edelveisas“ įstatų pakeitimui
  • Pritarti SB „Edelveisas“ valdybos darbo reglamento pakeitimui
  • Pritarti SB „Edelveisas“ revizijos komisijos darbo reglamento pakeitimui
  • Pritarti SB „Edelveisas“ vidaus tvarkos taisyklių pakeitimui
 2. Pritarti kreipimui į „Sodai“ teisininkus dėl galimybės išieškoti regreso tvarka patirtus, nesuderintus išlaidos iš buvusio pirmininko S.M.

2.1           Pritarti išlaidų teismo procesui skirimui. Išlaidų suma bus aptarta susirinkime.

 1. Pritarti prašymo pateikimui Vilniaus raj. savivaldybei dėl galimybes apriboti sunkiasvorių mašinų važiavimą Edelveiso 1-oj ir 2-oj gatvėse ir kelio ženklo „Gyvenamoji zona“.

 

Kviečiame aktyviai dalyvauti susirinkime. Jei paskirtą dieną susirinkime sudalyvauti negalėsite, jūs galite iš anksto  pareikšti savo nuomonę balsuojant raštu. Apie savo sprendimą balsuoti raštu Bendrijos nariai turi informuoti SB „Edelveisas“ pirmininką Vitalij Stefanovič (tel. 8 686 89061) ne vėliau kaip prieš 2 dienas iki susirinkimo pradžios (t.y. iki 2018 m. gegužės 24 d., imtinai).

 

Susirinkimas vyks, jeigu susirinks daugiau kaip 1/2 SB „Edelveisas“ bendrijos narių (pagal SDĮ Str. Nr. 16, p. 10). Nesusirinkus reikalingam narių skaičiui, susirinkimas bus paskelbtas neįvykusiu.

Pakartotinis SB „Edelveisas“ visuotinis narių susirinkimas bus sušauktas  2018 m. birželio 02d., 11.00 val., adresu Edelveiso 1-oji g. 30, Pakonys, Vilniaus r.

SB „Edelveisas“ valdyba

www.sbedelveisas.lt

2018 m. gegužės 7 d.

Comments are closed.