Daily Archives 2022-05-24

SB „EDELVEISAS“ VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

2022-05-24
/ / /
Comments Closed

Susirinkimo data ir laikas:  2022 m. birželio 11 d., 11.00 val
Susirinkimo vieta: Edelveiso 1-oji g. 30, Pakonys, Vilniaus r.
Susirinkimo darbotvarkė:

 1. Naujų narių priėmimas, Nario mokesčio patvirtinimas
 2. SB „Edelveisas“ pirmininko ataskaita už 2021 ir jos tvirtinimas
 3. SB „Edelveisas“ buhalterio ataskaita už 2021 ir jos tvirtinimas
 4. Bendrijos valdybos ir valdybos pirmininko rinkimai
 5. Revizijos komisijos ir pirmininko rinkimai
 6. Kiti klausimai

Siūlomų sprendimo projektai:

 1. Siūloma priimti naujus narius
 2. Patvirtinti SB „Edelveisas“ pirmininko ataskaitą už 2021 m.
 3. Patvirtinti SB „Edelveisas“ buhalterio ataskaitą už 2021 m.
 4. Siūlomi kandidatai į SB „Edelveisas“ valdybos narius: V. Stefanovič, R. Šapko, B. Buinevič, V. Radzevičius, E. Lasinskas.
  Siūlomas Valdybos pirmininko kandidatas V. Stefanovič.
 5. Siūlomi Revizijos komisijos narių kandidatai: M. Talutienė, M. Žalkauskienė, A. Kazlauskas.

Kviečiame aktyviai dalyvauti susirinkime. Jei paskirtą dieną susirinkime dalyvauti negalėsite, jūs galite iš anksto  pareikšti savo nuomonę balsuojant raštu. Apie savo sprendimą balsuoti raštu Bendrijos nariai turi informuoti SB „Edelveisas“ valdybos pirmininka Vitalij Stefanovič (tel. 8 686 89061) ne vėliau kaip prieš 2 dienas iki susirinkimo pradžios (t.y. iki 2022 m. birželio 09 d., imtinai).

Susirinkimas vyks, jeigu susirinks daugiau kaip 1/2 SB „Edelveisas“ bendrijos narių (pagal SDĮ Str. Nr. 16, p. 10). Nesusirinkus reikalingam narių skaičiui, susirinkimas bus paskelbtas neįvykusiu. Pakartotinis SB „Edelveisas“ visuotinis narių susirinkimas bus sušauktas  2022 m. liepos 02 d., 11.00 val., adresu Edelveiso 1-oji g. 30, Pakonys, Vilniaus r.

SB „Edelveisas“ valdyba
www.sbedelveisas.lt
2022 m. gegužes 24 d.

Read More